Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47553)
    Książki (7459)
    Artykuły i czasopisma (21804)
    Materiały konferencyjne (22593)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Piszko, Paweł; Włodarczyk, Marcin; Zielińska, Sonia; Gazińska, Małgorzata; Płociński, Przemysław; Rudnicka, Karolina; Szwed, Aleksandra; Krupa, Agnieszka; Grzymajło, Michał; Sobczak-Kupiec, Agnieszka; Słota, Dagmara; Kobielarz, Magdalena; Wojtków, Magdalena; Szustakiewicz, Konrad

Porowate kompozyty na bazie poli(sebacynianu gliceryny) oraz hydroksyapatytu formowane metodą termicznie indukowanej separacji fazowej

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu Porous composites based on poly(glycerol sebacate)
Tytuł źródła Modyfikacja polimerów : stan i perspektywy w roku 2021
Autor źródła Politechnika Wrocławska. Wydział Chemiczny
Miejsce wydania Wrocław
Wydawca Wydaw. Tempo
Data wydania 2021
Język polski
Zakres stron 256-259
Oznaczenie ilustracji rys., tab.
Bibliografia (na str.) 259
Bibliografia (liczba pozycji) 3
Oznaczenie streszczenia Streszcz. pol., ang.
ISBN 978-83-86520-25-1
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Porowate kompozyty na bazie poli(sebacynianu gliceryny) oraz hydroksyapatytu formowane metodą termicznie indukowanej separacji fazowej / Paweł Piszko, Marcin Włodarczyk, Sonia Zielińska, Małgorzata ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe poli(sebacynian gliceryny), polikondensacja, TIPS, hydroksyapatyt, inżynieria tkankowa kości

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 5
Dyscyplina inżynieria materiałowa

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/