Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47553)
    Książki (7459)
    Artykuły i czasopisma (21804)
    Materiały konferencyjne (22593)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Pulit-Prociak, Jolanta; Długosz, Olga; Chwastowski, Jarosław; Banach, Marcin

Zmodyfikowane nanocząstki tlenku metalu jako potencjalne nośniki substancji czynnej

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu Modified metal oxide nanoparticles as potential vehicles for active substance
Tytuł źródła Modyfikacja polimerów : stan i perspektywy w roku 2021
Autor źródła Politechnika Wrocławska. Wydział Chemiczny
Miejsce wydania Wrocław
Wydawca Wydaw. Tempo
Data wydania 2021
Język polski
Zakres stron 277-280
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 280
Bibliografia (liczba pozycji) 2
Oznaczenie streszczenia Streszcz. pol., ang.
ISBN 978-83-86520-25-1
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Zmodyfikowane nanocząstki tlenku metalu jako potencjalne nośniki substancji czynnej / Jolanta Pulit-Prociak, Olga Długosz, Jarosław Chwastowski, Marcin Banach // W: Modyfikacja polimerów : stan i ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe nanotechnologia, materiały funkcjonalne, nośniki leków, nanomateriały, systemy transportujące

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 5
Dyscyplina inżynieria chemiczna
inżynieria chemiczna
inżynieria chemiczna
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/