Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48905)
    Książki (7444)
    Artykuły i czasopisma (22394)
    Materiały konferencyjne (22324)
    Rozprawy doktorskie (1234)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (141)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Maslak, Mariusz; Stankiewicz, Marek; Slazak, Benedykt

Duplex steels used in building structures and their resistance to chloride corrosion

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Materials
Numeracja Vol. 14, Iss. 19, Spec. Iss.
Data wydania 2021
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-25]
Liczba stron 25
Oznaczenia ref./art. 5666
Oznaczenie ilustracji fot., schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 23-25
Bibliografia (liczba pozycji) 62
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1996-1944
Uwagi Special Issue: Microstructure and Corrosion Behavior of Advanced Alloys
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji artykuł przeglądowy (review)
DOI 10.3390/ma14195666
Opis bibliograficzny
Duplex steels used in building structures and their resistance to chloride corrosion / Mariusz Maslak, Marek Stankiewicz, Benedykt Slazak // Materials [Dokument elektroniczny]. – 2021, Vol. 14, Iss. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe duplex steels, welded joints, corrosion resistance, corrosion tets, chloride environment, chloride corrosion
Abstrakt
Welded structures made of duplex steels are used in building applications due to their resistance to local corrosion attack initiated by chlorides. In this paper, the material and technological factors ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 3.748
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/