Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47640)
    Książki (7419)
    Artykuły i czasopisma (21854)
    Materiały konferencyjne (22616)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Uram, Katarzyna; Kurańska, Maria; Andrzejewski, Jacek; Prociak, Aleksander

Rigid polyurethane foams modified with biochar

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Materials
Numeracja Vol. 14, Iss. 19, Spec. Iss.
Data wydania 2021
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-14]
Liczba stron 14
Oznaczenia ref./art. 5616
Oznaczenie ilustracji fot., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 12-14
Bibliografia (liczba pozycji) 48
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1996-1944
Uwagi Special Issue: Current Developments in Polyurethane Materials for Different Applications
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/ma14195616
Opis bibliograficzny
Rigid polyurethane foams modified with biochar / Katarzyna Uram, Maria Kurańska, Jacek Andrzejewski, Aleksander Prociak // Materials [Dokument elektroniczny]. – 2021, Vol. 14, Iss. 19, Spec. Iss., 14 ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe biochar, rigid polyurethane foams, thermal conductivity, polymer fillers, sustainability
Abstrakt
This paper presents results of research on the preparation of biochar-modified rigid polyurethane foams that could be successfully used as thermal insulation materials. The biochar was introduced into ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 3.623
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria chemiczna
inżynieria chemiczna
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Projekt spoza indeksu BPP the Ministry of Education and Science in Poland under the project/grant no. 0513/SBAD/4720
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/