Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46579)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21062)
    Materiały konferencyjne (22986)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Ji, Kang; Matras-Postolek, Katarzyna; Shi, Ruixia; Chen, Ling; Che, Quande; Wang, Junpeng; Yue, Yunlong; Yang, Ping

MoS2/CoS2 heterostructures embedded in N-doped carbon nanosheets towards enhanced hydrogen evolution reaction

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Journal of Alloys and Compounds
Numeracja Vol. 891
Data wydania 2022
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-10]
Liczba stron 10
Oznaczenia ref./art. 161962
Oznaczenie ilustracji fot., schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 9-10
Bibliografia (liczba pozycji) 53
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 0925-8388
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1016/j.jallcom.2021.161962
Opis bibliograficzny
MoS2/CoS2 heterostructures embedded in N-doped carbon nanosheets towards enhanced hydrogen evolution reaction / Kang Ji, Katarzyna Matras-Postolek, Ruixia Shi, Ling Chen, Quande Che, Junpeng Wang, Yunlong ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe MoS2, CoS2, heterostructures, electrochemistry
Abstrakt
MoS2/CoS2 heterostructures on nitrogen-doped carbon nanosheets as an efficient electrocatalyst for hydrogen evolution reaction (HER) are prepared using zeolitic imidazolate frameworks-67 as precursors. ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW tak
Punktacja czasopisma 100
Impact Factor 5.316
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria chemiczna

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/