Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47654)
    Książki (7419)
    Artykuły i czasopisma (21868)
    Materiały konferencyjne (22616)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Baziak, Agnieszka; Pławecka, Kinga; Hager, Izabela; Castel, Arnaud; Korniejenko, Kinga

Development and characterization of lightweight geopolymer composite reinforced with hybrid carbon and steel

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Materials
Numeracja Vol. 14, Iss. 19
Data wydania 2021
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-16]
Liczba stron 16
Oznaczenia ref./art. 5741
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 14-16
Bibliografia (liczba pozycji) 53
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1996-1944
Uwagi This article belongs to the Topic: Multiple Application for Novel and Advanced Materials
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/ma14195741
Opis bibliograficzny
Development and characterization of lightweight geopolymer composite reinforced with hybrid carbon and steel / Agnieszka Baziak, Kinga Pławecka, Izabela Hager, Arnaud Castel, Kinga Korniejenko // Materials ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [631300] Materiały i wyroby budowlane
[630000] Budownictwo
Słowa kluczowe geopolymer composite, lightweight composite, hybrid reinforcement, cenosphere, microsphere, steel fiber, carbon fiber
Abstrakt
The aim of this paper is to analyze the influence of hybrid fiber reinforcement on the properties of a lightweight fly ash-based geopolymer. The matrix includes the ratio of fly ash and microspheres at ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 3.623
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria materiałowa
inżynieria lądowa i transport
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/