Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46598)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21071)
    Materiały konferencyjne (22962)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kuźnar, Małgorzata; Lorenc, Augustyn; Kaczor, Grzegorz

Pantograph sliding strips failure-reliability assessment and damage reduction method based on decision tree model

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Materials
Numeracja Vol. 14, Iss. 19, Spec. Iss.
Data wydania 2021
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-17]
Liczba stron 17
Oznaczenia ref./art. 5743
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 16-17
Bibliografia (liczba pozycji) 32
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1996-1944
Uwagi Tyt. Special Issue: Applied Engineering Materials: Development, Characterization, Statistical Analysis, Simulation, and Soft Computing
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/ma14195743
Opis bibliograficzny
Pantograph sliding strips failure-reliability assessment and damage reduction method based on decision tree model / Małgorzata Kuźnar, Augustyn Lorenc, Grzegorz Kaczor // Materials [Dokument elektroniczny]. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe reliability assessment, failure distribution model, pantograph strip, AI methods, machine learning, artificial neural network, damage prevention
Abstrakt
Damage to the pantograph or sliding strip may cause the blocking of the railway line. This is the main reason for which the prediction of pantographs’ failure is important for railway carriers and researchers. ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 3.623
Dyscyplina inżynieria mechaniczna

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/