Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48877)
    Książki (7436)
    Artykuły i czasopisma (22396)
    Materiały konferencyjne (22354)
    Rozprawy doktorskie (1233)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (140)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Mašán, Vladimir; Matwijczuk, Arkadiusz P.; Niemczynowicz, Agnieszka; Kycia, Radosław A.; Karcz, Dariusz; Gładyszewska, Bożena; Ślusarczyk, Lidia; Burg, Patrik

Chemometric approach to characterization of the selected grape seed oils based on their fatty acids composition and FTIR spectroscopy

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Scientific Reports
Numeracja Vol. 11
Data wydania 2021
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-13]
Liczba stron 13
Oznaczenia ref./art. 19256
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 11-12
Bibliografia (liczba pozycji) 41
Oznaczenie streszczenia Streszcz. ang.
ISSN 2045-2322
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1038/s41598-021-98763-6
Opis bibliograficzny
Chemometric approach to characterization of the selected grape seed oils based on their fatty acids composition and FTIR spectroscopy / Vladimir Mašán, Arkadiusz P. Matwijczuk, Agnieszka Niemczynowicz, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe chemometric approach, grape seed oils, fatty acids composition, FTIR
Abstrakt
Addressing the issues arising from the production and trade of low-quality foods necessitates developing new quality control methods. Cooking oils, especially those produced from the grape seeds, are an ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 4.996
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria chemiczna
informatyka techniczna i telekomunikacja
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Projekt spoza indeksu BPP the Ministry of Education, Youth and Sportsof the CR, and Masaryk University grant MUNI/A/0885/2019
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/