Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47553)
    Książki (7459)
    Artykuły i czasopisma (21804)
    Materiały konferencyjne (22593)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Świergosz, Tomasz; Tomal, Wiktoria; Pilch, Maciej; Niezgoda, Paweł; Starzak, Katarzyna; Stalmach, Paweł; Kasprzyk, Wiktor; Ortyl, Joanna

Kropki węglowe do wydajnych procesów fotokatalitycznych w fotopolimeryzacji kationowej

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu Carbon dots for efficient photocatalytic processes in cationic photopolymerization
Tytuł źródła Modyfikacja polimerów : stan i perspektywy w roku 2021
Autor źródła Politechnika Wrocławska. Wydział Chemiczny
Miejsce wydania Wrocław
Wydawca Wydaw. Tempo
Data wydania 2021
Język polski
Zakres stron 338-342
Oznaczenie ilustracji wykr.
Bibliografia (na str.) 341-342
Bibliografia (liczba pozycji) 3
Oznaczenie streszczenia Streszcz. pol., ang.
ISBN 978-83-86520-25-1
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Kropki węglowe do wydajnych procesów fotokatalitycznych w fotopolimeryzacji kationowej / Tomasz Świergosz, Wiktoria Tomal, Maciej Pilch, Paweł Niezgoda, Katarzyna Starzak, Paweł Stalmach, Wiktor Kasprzyk, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe kropki węglowe, fotopolimeryzacja, morfologia, spektroskopia

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 5
Dyscyplina inżynieria chemiczna
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/