Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22918)
    Materiały konferencyjne (22242)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kozioł, Krzysztof

Wpływ infrastruktury na komfort ludzi i bezpieczeństwo budynków w sensie ochrony przed drganiami generowanymi przejazdami pociągów metra

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł równoległy The impact of infrastructure on human comfort and safety of building in terms of protection against vibration generated cubway trains crossing
Tytuł źródła Rewitalizacja krajobrazu kulturowego : szanse i zagrożenia
Redaktor źródła Opałka, Piotr; Opałka, Anna
Współtwórca źródła Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie [inst. sprawcza]
Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków [inst. sprawcza]
Miejsce wydania Nysa, Opole
Wydawca Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego
Wydawnictwo według MEiN Uniwersytet Opolski
Data wydania 2020
Język polski
Zakres stron 147-155
Oznaczenie ilustracji rys., schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 155
Bibliografia (liczba pozycji) 11
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISBN 978-83-7395-928-6
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Wpływ infrastruktury na komfort ludzi i bezpieczeństwo budynków w sensie ochrony przed drganiami generowanymi przejazdami pociągów metra = The impact of infrastructure on human comfort and safety ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe drgania, ochrona przed drganiami, system zabezpieczeń, poziomy oddziaływań dynamicznych, metro

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/