Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46598)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21071)
    Materiały konferencyjne (22962)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Barucca, G.; Domagała, M.; Filo, G.; Lisowski, E.; Lisowski, F.; Michałek, M.; Poznański, P.; Płażek, J. et al.

PANDA phase one. Panda colaboration.

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo The European Physical Journal. A, Hadrons and Nuclei : EPJ A
Numeracja Vol. 57, Iss. 6
Data wydania 2021
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-36]
Liczba stron 36
Oznaczenia ref./art. 184
Oznaczenie ilustracji rys., schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 32-36
Bibliografia (liczba pozycji) 308
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1434-601X
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1140/epja/s10050-021-00475-y
Opis bibliograficzny
PANDA phase one. Panda colaboration. / G. Barucca, [et al.], M. Domagała, G. Filo, E. Lisowski, F. Lisowski, M. Michałek, P. Poznański, J. Płażek, [et al.] // The European Physical Journal A [Dokument ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe PANDA, The Facility for Antiproton and Ion Research (FAIR)
Abstrakt
The Facility for Antiproton and Ion Research (FAIR) in Darmstadt, Germany, provides unique possibilities for a new generation of hadron-, nuclear- and atomic physics experiments. The future antiProton ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW tak
Punktacja czasopisma 100
Impact Factor 3.043
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria mechaniczna
inżynieria mechaniczna

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Projekt spoza indeksu BPP Polish Ministry of Science and Higher Education (MNiSW) grant no. 2593/7, PR UE/2012/2
National Science Centre (NCN) DEC- 2013/09/N/ST2/02180, Poland
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/