Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46598)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21071)
    Materiały konferencyjne (22962)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Barucca, G.; Domagała, M.; Filo, G.; Lisowski, E.; Lisowski, F.; Michałek, M.; Poznański, P.; Płażek, J. et al.

The potential of Λ and Ξ− studies with PANDA at FAIR

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo The European Physical Journal. A, Hadrons and Nuclei : EPJ A
Numeracja Vol. 57, Iss. 4
Data wydania 2021
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-26]
Liczba stron 26
Oznaczenia ref./art. 154
Oznaczenie ilustracji rys., schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 25-26
Bibliografia (liczba pozycji) 90
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1434-601X
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1140/epja/s10050-021-00386-y
Opis bibliograficzny
The potential of Λ and Ξ− studies with PANDA at FAIR / G. Barucca, [et al.], M. Domagała, G. Filo, E. Lisowski, F. Lisowski, M. Michałek, P. Poznański, J. Płażek, [et al.] // The European Physical ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe PANDA,The Facility for Antiproton and Ion Research (FAIR)
Abstrakt
The antiproton experiment PANDA at FAIR is designed to bring hadron physics to a new level in terms of scope, precision and accuracy. In this work, its unique capability for studies of hyperons is outlined. ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW tak
Punktacja czasopisma 100
Impact Factor 3.043
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria mechaniczna
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
inżynieria mechaniczna

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Projekt spoza indeksu BPP Polish Ministry of Science and Higher Education (MNiSW) grant No. 2593/7, PR UE/2012/2
National Science Centre (NCN) DEC- 2013/09/N/ST2/02180, Poland
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/