Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47553)
    Książki (7459)
    Artykuły i czasopisma (21804)
    Materiały konferencyjne (22593)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Tarasov, Oleksandr; Sahaida, Pavlo; Tankut, Volodymyr; Vasylieva, Liudmyla; Korniejenko, Kinga

Content and competency structure of IT specialties students in the field of bioengineering

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł źródła Teaching and subjects on bio-medical engineering. Approaches and experiences from the BIOART-project
Redaktor źródła Arras, Peter; Luengo, David
Miejsce wydania Leuven
Wydawca Katholieke Universiteit Leuven
Data wydania 2021
Język angielski
Zakres stron 32-46
Oznaczenie ilustracji rys.
Bibliografia (na str.) 45-46
Bibliografia (liczba pozycji) 25
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISBN 978-94-641-4245-7 (eISBN)
978-94-641-4233-4 (print)
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Content and competency structure of IT specialties students in the field of bioengineering / Oleksand Trasov, Pavlo Sahaida, Volodymyr Tankut, Liudmyla Vasylieva, Kinga Korniejenko // W: Teaching and subjects ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe bioengineering, competence approach, implant, ontological modeling
Abstrakt
This lecture is devoted to the introduction of multidisciplinary training for the specialists in the field of design and implementation of high-tech implants with elements of intellectual behavior. The ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 5

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Projekt spoza indeksu BPP (BIOART - Innovative Multidisciplinary Curriculum in Artificial Implants for Bio-Engineering BSc/MSc Degrees) 586114-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/