Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47553)
    Książki (7459)
    Artykuły i czasopisma (21804)
    Materiały konferencyjne (22593)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Korniejenko, Kinga; Harpak, Katarzyna

Multi-criteria decision-making system for design and implementation on the market rehabilitation toys

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł źródła Teaching and subjects on bio-medical engineering. Approaches and experiences from the BIOART-project
Redaktor źródła Arras, Peter; Luengo, David
Miejsce wydania Leuven
Wydawca Katholieke Universiteit Leuven
Data wydania 2021
Język angielski
Zakres stron 204-221
Oznaczenie ilustracji rys.
Bibliografia (na str.) 219-221
Bibliografia (liczba pozycji) 21
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISBN 978-94-641-4245-7 (eISBN)
978-94-641-4233-4 (print)
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Multi-criteria decision-making system for design and implementation on the market rehabilitation toys / Kinga Korniejenko, Katarzyna Harpak // W: Teaching and subjects on bio-medical engineering. Approaches ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe analytic hierarchy process, rehabilitation toy, rehabilitation equipment
Abstrakt
Currently, devices, toys used in the practice of children's rehabilitation cen-tres usually have simple forms and shapes, a monolithic form and are devoid of mechanical or electronic control systems. In ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 5

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Projekt spoza indeksu BPP (BIOART - Innovative Multidisciplinary Curriculum in Artificial Implants for Bio-Engineering BSc/MSc Degrees) 586114-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/