Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47553)
    Książki (7459)
    Artykuły i czasopisma (21804)
    Materiały konferencyjne (22593)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kurzydym, Izabela; Czekaj, Izabela

Projektowanie katalizatorów bimetalicznych Cu-Zn na zeolicie FAU do procesu deNOx SCR za pomocą modelowania molekularnego

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu Design of bimetallic FAU zeolite catalysts Cu-Zn for SCR DeNOx process using molecular modeling
Tytuł źródła Nowoczesne technologie – strategie, rozwiązania i perspektywy rozwoju. T. 2
Redaktor źródła Mołdoch-Mendoń, Izabela; Skrzątek, Konrad
Miejsce wydania Lublin
Wydawca Wydaw. Naukowe TYGIEL
Data wydania 2021
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 245-263
Oznaczenie ilustracji rys.
Bibliografia (na str.) 257-259
Bibliografia (liczba pozycji) 50
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISBN 978-83-66489-79-0
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Projektowanie katalizatorów bimetalicznych Cu-Zn na zeolicie FAU do procesu deNOx SCR za pomocą modelowania molekularnego / Izabela Kurzydym, Izabela Czekaj // W: Nowoczesne technologie – strategie, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe deNOx, DFT, katalizatory bimetaliczne, zeolit, FAU, model klasterowy

zeolites, FAU, deNOx, SCR, cluster model

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Dyscyplina inżynieria chemiczna

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/