Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49507)
    Książki (7503)
    Artykuły i czasopisma (22687)
    Materiały konferencyjne (22342)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15032)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (13)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Żaba, Adam; Sovinska, Svitlana; Kirish, Tetiana; Węgrzynowicz, Adam; Matras-Postołek, Katarzyna

Photodegradation process of organic dyes in the presence of a manganese-doped zinc sulfide nanowire photocatalyst

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Materials
Numeracja Vol. 14, Iss. 19, Spec. Iss.
Data wydania 2021
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-21]
Liczba stron 21
Oznaczenia ref./art. 5840
Oznaczenie ilustracji fot., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 20-21
Bibliografia (liczba pozycji) 41
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1996-1944
Uwagi Special Issue: Photoresponsive Nanomaterials for Advanced Application
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/ma14195840
Opis bibliograficzny
Photodegradation process of organic dyes in the presence of a manganese-doped zinc sulfide nanowire photocatalyst / Adam Żaba, Svitlana Sovinska, Tetiana Kirish, Adam Węgrzynowicz, Katarzyna Matras-Postołek ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe organic dyes, photocatalysis, ZnS, ligands, doping, nanowires
Abstrakt
Zinc sulfide (ZnS) nanowires represent a promising candidate in many fields, including optoelectronics and photocatalysis because of their advantages such as excellent optical properties, chemical stability ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 3.748
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria chemiczna
inżynieria chemiczna
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/