Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Stankiewicz, Marek; Ziółkowski, Eugeniusz

Porównanie wyników badań udarności stali konstrukcyjnych określonych w oparciu o normy PN-EN 10045-1 i ASTM E23

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Dozór Techniczny
Numeracja Nr 3 (171)
Data wydania 1997
Język polski
Zakres stron 62-63
Oznaczenie ilustracji tabl., wykr.
Oznaczenie streszczenia Streszcz. pol.
ISSN 0209-1763
Charakter pracy publikacja fachowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji sprawozdanie z badań (technical report)
Opis bibliograficzny Porównanie wyników badań udarności stali konstrukcyjnych określonych w oparciu o normy PN-EN 10045-1 i ASTM E23 / Marek Stankiewicz, Eugeniusz Ziółkowski // Dozór Techniczny. – 1997, Nr 3 (171), s. 62-63 : tabl., wykr. – Streszcz. pol. – ISSN 0209-1763

tematyka
Słowa kluczowe badania udarności, stale konstrukcyjne

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/