Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Siudut, Janusz; Stankiewicz, Marek

Właściwości mechaniczne blach stalowych w zbiornikach paliwowych narażonych na długotrwałe oddziaływanie korozji atmosferycznej

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Dozór Techniczny
Numeracja Nr 6 (210)
Data wydania 2003
Język polski
Zakres stron 130-134
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab.
Bibliografia (na str.) 134
Bibliografia (liczba pozycji) 2
ISSN 0209-1763
Charakter pracy publikacja fachowa
Publikacja recenzowana nie
Rodzaj publikacji sprawozdanie z badań (technical report)
Opis bibliograficzny Właściwości mechaniczne blach stalowych w zbiornikach paliwowych narażonych na długotrwałe oddziaływanie korozji atmosferycznej / Janusz Siudut, Marek Stankiewicz // Dozór Techniczny. – 2003, Nr 6 (210), s. 130-134 : fot., rys., tab. – Bibliogr. 2 poz. – ISSN 0209-1763

tematyka
Słowa kluczowe zbiorniki paliwowe, korozja długotrwała

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/