Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47557)
    Książki (7450)
    Artykuły i czasopisma (21808)
    Materiały konferencyjne (22596)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Sobczak-Kupiec, Agnieszka; Tomala, Agnieszka Maria; López, Cristina Domínguez; Drabczyk, Anna; Tyliszczak, Bożena

Polymer-ceramic biocomposites based on PVP/histidine/hydroxyapatite for hard tissue engineering applications

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials
Numeracja Article in press
Data wydania 2021
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-13]
Liczba stron 13
Oznaczenie ilustracji fot., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 12-13
Bibliografia (liczba pozycji) 31
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1563-535X
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1080/00914037.2021.1963725
Opis bibliograficzny
Polymer-ceramic biocomposites based on PVP/histidine/hydroxyapatite for hard tissue engineering applications / Agnieszka Sobczak-Kupiec, Agnieszka Maria Tomala, Cristina Domínguez López, Anna Drabczyk, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe hydroxyapatite, drug delivery, hydrogels, bio mechanical properties, swelling properties, incubation
Abstrakt
Polymer and hydroxyapatite (HAP) composites have growing interest in bone regeneration. Commonly used for these applications is polyvinylpyrrolidone (PVP), which represents excellent biological inertness, ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 70
Impact Factor 2.604
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria materiałowa
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
inżynieria materiałowa
inżynieria materiałowa

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/