Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49507)
    Książki (7503)
    Artykuły i czasopisma (22687)
    Materiały konferencyjne (22342)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15032)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (13)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Sobczak-Kupiec, Agnieszka; Drabczyk, Anna; Florkiewicz, Wioletta; Głąb, Magdalena; Kudłacik-Kramarczyk, Sonia; Słota, Dagmara; Tomala, Agnieszka; Tyliszczak, Bożena

Review of the applications of biomedical compositions containing hydroxyapatite and collagen modified by bioactive components

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Materials
Numeracja Vol. 14, Iss. 9, Spec. Iss.
Data wydania 2021
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-51]
Liczba stron 51
Oznaczenia ref./art. 2096
Oznaczenie ilustracji rys., tab.
Bibliografia (na str.) 37-51
Bibliografia (liczba pozycji) 396
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1996-1944
Uwagi Tyt. Spec. Iss.: Functional Composite Biomaterials
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji artykuł przeglądowy (review)
DOI 10.3390/ma14092096
Opis bibliograficzny
Review of the applications of biomedical compositions containing hydroxyapatite and collagen modified by bioactive components / Agnieszka Sobczak-Kupiec, Anna Drabczyk, Wioletta Florkiewicz, Magdalena ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe bioactive components, collagen, drugs, hydroxyapatite, metals, nanoparticles, regenerative medicine, tissue engineering
Abstrakt
Regenerative medicine is becoming a rapidly evolving technique in today’s biomedical progress scenario. Scientists around the world suggest the use of naturally synthesized biomaterials to repair and ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 3.748
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria materiałowa
inżynieria materiałowa
inżynieria materiałowa
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/