Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47397)
    Książki (7482)
    Artykuły i czasopisma (21725)
    Materiały konferencyjne (22647)
    Rozprawy doktorskie (1197)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (116)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Piszko, Paweł; Sobczak-Kupiec, Agnieszka et al.

PGS/HAp microporous composite scaffold obtained in the TIPS-TCL-SL method: an innovation for bone tissue engineering

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo International Journal of Molecular Sciences
Numeracja Vol. 22, Iss. 16, Spec. Iss.
Data wydania 2021
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-25]
Liczba stron 25
Oznaczenia ref./art. 8587
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 23-25
Bibliografia (liczba pozycji) 65
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1422-0067
Uwagi Tyt. Spec. Iss: Interactions of Cells with Biomaterials for Regenerative Medicine
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/ijms22168587
Opis bibliograficzny
PGS/HAp microporous composite scaffold obtained in the TIPS-TCL-SL method: an innovation for bone tissue engineering / Paweł Piszko, [et al.], Agnieszka Sobczak-Kupiec, [et al.] // International Journal ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe poly(glycerol sebacate), thermal induced phase separation, osteoblasts, osteoconductive, osteoclastogenic cytokines, in vivo biocompatibility, scaffolds
Abstrakt
In this research, we synthesize and characterize poly(glycerol sebacate) pre-polymer (pPGS) (1H NMR, FTiR, GPC, and TGA). Nano-hydroxyapatite (HAp) is synthesized using the wet precipitation method. Next, ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 5.923
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria materiałowa
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/