Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49507)
    Książki (7503)
    Artykuły i czasopisma (22687)
    Materiały konferencyjne (22342)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15032)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (13)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Florkiewicz, Wioletta; Pluta, Klaudia; Malina, Dagmara; Rudnicka, Karolina; Żywicka, Anna; Duarte Guigou, Martin; Tyliszczak, Bożena; Sobczak-Kupiec, Agnieszka

Investigation on green synthesis, biocompatibility, and antibacterial activity of silver nanoparticles prepared using Cistus incanus

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Materials
Numeracja Vol. 14, Iss. 17
Data wydania 2021
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-18]
Liczba stron 18
Oznaczenia ref./art. 5028
Oznaczenie ilustracji fot., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 15-18
Bibliografia (liczba pozycji) 68
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1996-1944
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/ma14175028
Opis bibliograficzny
Investigation on green synthesis, biocompatibility, and antibacterial activity of silver nanoparticles prepared using Cistus incanus / Wioletta Florkiewicz, Klaudia Pluta, Dagmara Malina, Karolina Rudnicka, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe silver nanoparticles, green synthesis, biocompatibility, antibacterial efficacy
Abstrakt
This paper describes the plant-mediated preparation of silver nanoparticles with aqueous extract and infusion of Cistus incanus leaves. To evaluate aqueous extract and infusion antioxidant capacity and ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 3.748
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria materiałowa
inżynieria materiałowa
inżynieria chemiczna
inżynieria chemiczna
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki





© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/