Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49507)
    Książki (7503)
    Artykuły i czasopisma (22687)
    Materiały konferencyjne (22342)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15032)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (13)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Łach, Michał; Pławecka, Kinga; Bąk, Agnieszka; Adamczyk, Marcin; Bazan, Patrycja; Kozub, Barbara; Korniejenko, Kinga; Lin, Wei-Ting

Review of solutions for the use of phase change materials in geopolymers

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Materials
Numeracja Vol. 14, Iss. 20
Data wydania 2021
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-18]
Liczba stron 18
Oznaczenia ref./art. 6044
Oznaczenie ilustracji rys., tab.
Bibliografia (na str.) 16-18
Bibliografia (liczba pozycji) 73
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1996-1944
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji artykuł przeglądowy (review)
DOI 10.3390/ma14206044
Opis bibliograficzny
Review of solutions for the use of phase change materials in geopolymers / Michał Łach, Kinga Pławecka, Agnieszka Bąk, Marcin Adamczyk, Patrycja Bazan, Barbara Kozub, Kinga Korniejenko, Wei-Ting Lin ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe geopolymer, phase change materials, sustainable material technologies, building composites
Abstrakt
The paper deals with the possibility of using Phase Change Materials (PCM) in concretes and geopolymer composites. The article presents the most important properties of PCM materials, their types, and ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 3.748
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria materiałowa
inżynieria materiałowa
inżynieria materiałowa
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
inżynieria materiałowa

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/