Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47387)
    Książki (7481)
    Artykuły i czasopisma (21719)
    Materiały konferencyjne (22663)
    Rozprawy doktorskie (1197)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (114)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Głąb, Magdalena; Kudłacik-Kramarczyk, Sonia; Drabczyk, Anna; Walter, Janusz; Kordyka, Aleksandra; Godzierz, Marcin; Bogucki, Rafał; Tyliszczak, Bożena; Sobczak-Kupiec, Agnieszka

Hydroxyapatite obtained via the wet precipitation method and PVP/PVA matrix as components of polymer-ceramic composites for biomedical applications

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Molecules
Numeracja Vol. 26, Iss. 14, Spec. Iss.
Data wydania 2021
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-18]
Liczba stron 18
Oznaczenia ref./art. 4268
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 16-18
Bibliografia (liczba pozycji) 41
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1420-3049
Uwagi Special Issue: Polymer Molecules and Biopolymers in Drug Delivery
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/molecules26144268
Opis bibliograficzny
Hydroxyapatite obtained via the wet precipitation method and PVP/PVA matrix as components of polymer-ceramic composites for biomedical applications / Magdalena Głąb, Sonia Kudłacik-Kramarczyk, Anna ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe hydroxyapatite, polymer-ceramic composites, PVP/PVA-based polymers, sedimentation rate, sorption capability, tissue engineering
Abstrakt
The aspect of drug delivery is significant in many biomedical subareas including tissue engineering. Many studies are being performed to develop composites with application potential for bone tissue regeneration ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 4.411
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria materiałowa
inżynieria materiałowa
inżynieria materiałowa
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
inżynieria materiałowa

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/