Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48905)
    Książki (7444)
    Artykuły i czasopisma (22394)
    Materiały konferencyjne (22324)
    Rozprawy doktorskie (1234)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (141)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Motak, Maciej; Woźniczka, Magdalena

A short history of the form of octagonal and elliptical city squares

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Krótka historia formy ośmiokątnych i eliptycznych placów miejskich
Seria/Czasopismo Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Numeracja Vol. 118, Iss. 1
Data wydania 2021
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-33]
Liczba stron 33
Oznaczenia ref./art. 2021/016
Oznaczenie ilustracji fot., plany, rys.
Bibliografia (na str.) 30-32
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 2353-737X
Uwagi Sekcja: Architecture
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.37705/TechTrans/e2021016
Opis bibliograficzny
A short history of the form of octagonal and elliptical city squares / Maciej Motak, Magdalena Woźniczka // Technical Transactions = Czasopismo Techniczne [Dokument elektroniczny]. – 2021, Vol. 118, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe ellipse, octagon, urban form, Kurdwanów, osiedle Urzędnicze

elipsa, ośmiokąt, forma urbanistyczna, Kurdwanów, osiedle Urzędnicze
Abstrakt
The article starts with the short discussion of two geometrical figures, i.e., octagon and ellipse, their genesis in architecture and urban design, and the examples of buildings whose plans were based ... więcej

Artykuł rozpoczyna się krótką charakterystyką dwóch figur geometrycznych, tj. ośmioboku i elipsy, obejmującą ich genezę w architekturze i urbanistyce oraz przykłady budynków o planach opartych ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 40
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/