Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47553)
    Książki (7459)
    Artykuły i czasopisma (21804)
    Materiały konferencyjne (22593)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Liber-Kneć, Aneta; Łagan, Sylwia

Mechanical test and computer models for the evaluation of soft tissue parameters used in implants design

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł źródła Teaching and subjects on bio-medical engineering. Approaches and experiences from the BIOART-project
Redaktor źródła Arras, Peter; Luengo, David
Miejsce wydania Leuven
Wydawca Katholieke Universiteit Leuven
Data wydania 2021
Język angielski
Zakres stron 335-347
Oznaczenie ilustracji rys., tab.
Bibliografia (na str.) 346-347
Bibliografia (liczba pozycji) 12
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISBN 978-94-641-4233-4 (print)
978-94-641-4245-7 (eISBN)
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Mechanical test and computer models for the evaluation of soft tissue parameters used in implants design / Aneta Liber-Kneć, Sylwia Łagan // W: Teaching and subjects on bio-medical engineering. Approaches ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe animal tissue, mechanical parameters, constitutive modeling
Abstrakt
In aim to good fitting biomaterials to implants, some major requirements should be met. These are the biocompatibility, bioinertity, bioreactivity, nonpirogenity and noncancerogenity. Some of these features ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 5
Dyscyplina inżynieria mechaniczna
inżynieria mechaniczna
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Projekt spoza indeksu BPP (BIOART - Innovative Multidisciplinary Curriculum in Artificial Implants for Bio-Engineering BSc/MSc Degrees) 586114-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/