Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47530)
    Książki (7463)
    Artykuły i czasopisma (21795)
    Materiały konferencyjne (22602)
    Rozprawy doktorskie (1201)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Twaróg, Bernard

Przyjazna dla środowiska turbina Archimedesa – analizy

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu Eco-friendly AHS turbine analysis
Tytuł źródła Energetyka i ochrona środowiska – współczesne rozwiązania i perspektywy na przyszłość
Redaktor źródła Danielewska, Alicja; Kalbarczyk, Kinga
Miejsce wydania Lublin
Wydawca Wydaw. Naukowe TYGIEL
Data wydania 2021
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 88-100
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 99-100
Bibliografia (liczba pozycji) 21
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISBN 978-83-66489-83-7
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Przyjazna dla środowiska turbina Archimedesa – analizy / Bernard Twaróg // W: Energetyka i ochrona środowiska – współczesne rozwiązania i perspektywy na przyszłość [Dokument elektroniczny] ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe turbina Archimedesa, hydrodynamika, biomechanika

AHS turbine, eco-friendly, CFD, RANS, biomechanical analyses
Abstrakt
W ostatniej dekadzie nastąpił znaczy wzrost zastosowań turbin Archimedesa (AHS). Głównie zalety tej turbiny skupiają się wokół znacznie niższych kosztów wdrożenia przy porównywalnej sprawności ... więcej

The last decade has seen a growing number of applications of the Archimedean turbine (AHS). The principal advantages of this turbine include significantly lower costs of implementation than in the case ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/