Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47528)
    Książki (7463)
    Artykuły i czasopisma (21794)
    Materiały konferencyjne (22602)
    Rozprawy doktorskie (1201)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Bazan, Patrycja; Kozub, Barbara; Korniejenko, Kinga; Gailitis, Rihards; Sprince, Andina

Tribo-mechanical behavior of geopolymer composites with wasted flax fibers

typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie

 

Forma publikacji referat/artykuł
Seria/Czasopismo IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Data wydania 2021
Język angielski
Numeracja Vol. 1190
Typ nośnika online
Liczba stron 8
Zakres stron [1-8]
Oznaczenia ref./art. 012030
Oznaczenie ilustracji rys., tab.
Bibliografia (na str.) 7-8
Bibliografia (liczba pozycji) 25
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1757-899X
Nazwa konferencji World Symposium on Mechanical-Materials Engineering & Science (WMMES 2021)
Miejsce konferencji Prague, Czech Republic
Data konferencji 9-11.09.2021
DOI 10.1088/1757-899X/1190/1/012030
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Tribo-mechanical behavior of geopolymer composites with wasted flax fibers / Patrycja Bazan, Barbara Kozub, Kinga Korniejenko, Rihards Gailitis, Andina Sprince // IOP Conference Series: Materials Science ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [792400] Inżynieria materiałowa
[790000] Zagadnienia ogólne i międzydyscyplinarne nauk stosowanych oraz gałęzi gospodarki narodowej
Słowa kluczowe tribo-mechanical properties, geopolymer composite, wasted fiber, flax fiber
Abstrakt
The paper presents the research results on the mechanical and tribological properties of geopolymers reinforced with natural fibers. As a matrix, conventional fly ash and dry construction sand in proportion ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN nie
Punktacja czasopisma 5
Dyscyplina inżynieria materiałowa
inżynieria materiałowa
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
inżynieria materiałowa

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki





© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/