Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47541)
    Książki (7462)
    Artykuły i czasopisma (21800)
    Materiały konferencyjne (22603)
    Rozprawy doktorskie (1202)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Szyman, Jakub

Multiple steady states in the photocatalytic reactor for colored compounds degradation

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Molecules
Numeracja Vol. 26, Iss. 13, Spec. Iss.
Data wydania 2021
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-12]
Liczba stron 12
Oznaczenia ref./art. 3804
Oznaczenie ilustracji schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 11-12
Bibliografia (liczba pozycji) 28
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1420-3049
Uwagi Special Issue: Applications of Advanced Oxidation Processes for Water Treatment
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/molecules26133804
Opis bibliograficzny
Multiple steady states in the photocatalytic reactor for colored compounds degradation / Jakub Szyman // Molecules [Dokument elektroniczny]. – 2021, Vol. 26, Iss. 13, Spec. Iss., 12 s. : schem., tab., ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe multiple steady states, photocatalytic reactor, wastewater treatment, colored compounds
Abstrakt
The paper reports the occurrence of multiple steady-state zones in most of the constructions of fixed-bed photocatalytic reactors. Such a phenomenon has not been ever observed in a field of photocatalytic ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 4.411
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria chemiczna

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/