Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47530)
    Książki (7463)
    Artykuły i czasopisma (21795)
    Materiały konferencyjne (22602)
    Rozprawy doktorskie (1201)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Motyka, Sabina; Laskowicz, Hubert

Kaizen jako narzędzie doskonalenia organizacji

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu Kaizen as an organization improvement tool
Tytuł źródła Wybrane zagadnienia z zakresu ekonomii i zarządzania
Redaktor źródła Kozłowska, Joanna; Iwaniuk, Monika
Miejsce wydania Lublin
Wydawca Wydaw. Naukowe TYGIEL
Data wydania 2021
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 161-174
Oznaczenie ilustracji il. (w tym kolor.)
Bibliografia (na str.) 173
Bibliografia (liczba pozycji) 18
Oznaczenie streszczenia Streszcz. pol., ang.
ISBN 978-83-66489-77-6
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Kaizen jako narzędzie doskonalenia organizacji / Sabina Motyka, Hubert Laskowicz // W: Wybrane zagadnienia z zakresu ekonomii i zarządzania [Dokument elektroniczny] / red. Joanna Kozłowska, Monika Iwaniuk. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe lean manufacturing, Kaizen, innovations, enterprise, improvement of the organization
Abstrakt
The main purpose of the following article is to present the essence, general characteristics and benefits of Kaizen implementation in modern organizations against other popular improvement techniques. ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Dyscyplina inżynieria mechaniczna

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/