Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47816)
    Książki (7420)
    Artykuły i czasopisma (21982)
    Materiały konferencyjne (22620)
    Rozprawy doktorskie (1208)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (118)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Gołębiowski, Tomisław; Piwakowski, Bogdan; Ćwiklik, Michał; Bojarski, Antoni

Application of combined geophysical methods for the examination of a water dam subsoil

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Water
Numeracja Vol. 13, Iss. 21
Data wydania 2021
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-25]
Liczba stron 25
Oznaczenia ref./art. 2981
Oznaczenie ilustracji fot., mapy, rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 23-25
Bibliografia (liczba pozycji) 65
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 2073-4441
Uwagi Section: Hydrogeology
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/w13212981
Opis bibliograficzny
Application of combined geophysical methods for the examination of a water dam subsoil / Tomisław Gołębiowski, Bogdan Piwakowski, Michał Ćwiklik, Antoni Bojarski // Water [Dokument elektroniczny]. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe Water dam, hydrotechnical construction, geophysical methods, water flow
Abstrakt
The paper presents the results of geophysical measurements that were carried out in the vicinity of the water dam/water reservoir supplying the city of Bielsko-Biala with drinking water. The measurements ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Impact Factor 3.53
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/