Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47546)
    Książki (7462)
    Artykuły i czasopisma (21801)
    Materiały konferencyjne (22597)
    Rozprawy doktorskie (1202)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Derkowski, Wit

Prefabrykacja betonowa krokiem w kierunku budownictwa o obiegu zamkniętym

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł źródła Beton : niskoemisyjny materiał budowlany
Redaktor źródła Środa, Bożena
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Stowarzyszenie Producentów Cementu
Data wydania 2021
Język polski
Zakres stron 36-46
Oznaczenie ilustracji fot., rys.
Bibliografia (na str.) 45
Bibliografia (liczba pozycji) 12
ISBN 978-83-61331-42-1
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny Prefabrykacja betonowa krokiem w kierunku budownictwa o obiegu zamkniętym / Wit Derkowski // W: Beton : niskoemisyjny materiał budowlany / red. Bożena Środa. – Kraków : Stowarzyszenie Producentów Cementu, 2021. – S. 36-46 : fot., rys. – Bibliogr. 12 poz. – ISBN 978-83-61331-42-1

tematyka
Słowa kluczowe konstrukcje prefabrykowane, połączenia, prefabrykacja betonowa, reuse, redukcja CO2, zrównoważony rozwój

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 5
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/