Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49507)
    Książki (7503)
    Artykuły i czasopisma (22687)
    Materiały konferencyjne (22342)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15032)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (13)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Słota, Dagmara; Florkiewicz, Wioletta; Piętak, Karina; Szwed, Aleksandra; Włodarczyk Marcin; Siwińska, Małgorzata; Rudnicka, Karolina; Sobczak-Kupiec, Agnieszka

Preparation, characterization, and biocompatibility assessment of polymer-ceramic composites loaded with salvia officinalis extract

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Materials
Numeracja Vol. 14, Iss. 20, Spec. Iss.
Data wydania 2021
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-23]
Liczba stron 23
Oznaczenia ref./art. 6000
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 21-23
Bibliografia (liczba pozycji) 64
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1996-1944
Uwagi Special Issue: Functional Composite Biomaterials
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/ma14206000
Opis bibliograficzny
Preparation, characterization, and biocompatibility assessment of polymer-ceramic composites loaded with salvia officinalis extract / Dagmara Słota, Wioletta Florkiewicz, Karina Piętak, Aleksandra Szwed, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe common sage, Salvia officinalis, hydroxyapatite, ceramics, polyvinylpyrrolidone, composite
Abstrakt
In the present work, hydroxyapatite-polymer materials were developed. The preparation, as well as characterization of the ceramic-polymer composites based on polyvinylpyrrolidone, sodium alginate, and ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 3.748
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria materiałowa
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/