Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47530)
    Książki (7463)
    Artykuły i czasopisma (21795)
    Materiały konferencyjne (22602)
    Rozprawy doktorskie (1201)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Iwaszczuk, Aleksander; Yakubiv, Valentyna; Baran, Jarosław

Popyt inwestycyjny na złoto w czasie kryzysu

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu Investment demand for gold during a crisis
Tytuł źródła Decyzje menedżerskie w warunkach zmiennego otoczenia
Redaktor źródła Iwaszczuk, Natalia
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Wydawnictwa AGH
Data wydania 2021
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 33-54
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 52-54
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
ISBN 978-83-66727-25-0 (e-ISBN)
978-83-66727-26-7
Uwagi Monografia pokonferencyjna KZP 2020
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Popyt inwestycyjny na złoto w czasie kryzysu / Aleksander Iwaszczuk, Valentyna Yakubiv, Jarosław Baran // W: Decyzje menedżerskie w warunkach zmiennego otoczenia [Dokument elektroniczny] / red. nauk. ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [062100] Gospodarka światowa. Międzynarodowe stosunki gospodarcze
[060000] Nauki ekonomiczne. Ekonomika
Słowa kluczowe złoto, popyt, kryzys, indeksy giełdowe, kontrakty futures, koniunktura gospodarcza, pandemia

gold, demand, crisis, stock indices, futures, economic situation, pandemic
Abstrakt
Rynek złota zawsze był wrażliwy na koniunkturę gospodarczą, zwłaszcza na kryzysy. Obecnie gospodarka światowa boryka się z kryzysem spowodowanym pandemią COVID-19. Wobec tego ważne stało się ... więcej

The gold market has always been sensitive to economic conditions, especially crises. Currently, the global economy is struggling with the crisis caused by the COVID-19 pandemic. Therefore, it has become ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Liczba arkuszy 1
Dyscyplina ekonomia i finanse

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/