Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48897)
    Książki (7443)
    Artykuły i czasopisma (22394)
    Materiały konferencyjne (22331)
    Rozprawy doktorskie (1233)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (141)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Sabal, Maciej; Iwaszczuk, Aleksander

Badania postaw mieszkańców Małopolski w obszarze GOZ. Perspektywy na przyszłość

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu Research on the attitudes of Małopolska inhabitants in the area of CE. Perspectives for further solutions
Tytuł źródła Decyzje menedżerskie w warunkach zmiennego otoczenia
Redaktor źródła Iwaszczuk, Natalia
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Wydawnictwa AGH
Wydawnictwo według MEiN Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Data wydania 2021
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 117-132
Oznaczenie ilustracji rys.
Bibliografia (na str.) 130-132
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
ISBN 978-83-66727-25-0 (e-ISBN)
978-83-66727-26-7
Uwagi Monografia pokonferencyjna KZP 2020
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Badania postaw mieszkańców Małopolski w obszarze GOZ. Perspektywy na przyszłość / Maciej Sabal, Aleksander Iwaszczuk // W: Decyzje menedżerskie w warunkach zmiennego otoczenia [Dokument elektroniczny] ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [070925] Teoria planowania
[070900] Podstawy teoretyczne organizacji i zarządzania
[070000] Organizacja i zarządzanie
Słowa kluczowe gospodarowanie odpadami, recykling, ankietowanie, rozszerzona odpowiedzialność producentów, gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ)

waste management, recycling, surveying, extended producer responsibility, circular economy (CE)
Abstrakt
Wdrożenie koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) jest nowym wyzwaniem, które umożliwia realizację celu zrównoważonego rozwoju w Polsce. Jego sukces zależy zarówno od producentów, jak ... więcej

The implementation of the circular economy concept is a new challenge that makes it possible to achieve the goal of sustainable development in Poland. Its success depends on both producers and consumers. ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Liczba arkuszy 0.75
Dyscyplina nauki o zarządzaniu i jakości

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/