Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49507)
    Książki (7503)
    Artykuły i czasopisma (22687)
    Materiały konferencyjne (22342)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15032)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (13)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Pławecka, Kinga; Przybyła, Jakub; Korniejenko, Kinga; Lin, Wei-Ting ; Cheng, An; Łach, Michał

Recycling of mechanically ground wind turbine blades as filler in geopolymer composite

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Materials
Numeracja Vol. 14, Iss. 21
Data wydania 2021
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-19]
Liczba stron 19
Oznaczenia ref./art. 6539
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 18-19
Bibliografia (liczba pozycji) 48
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1996-1944
Uwagi This article belongs to the Topic: "Geopolymers: Synthesis, Characterization and Applications"
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/ma14216539
Opis bibliograficzny
Recycling of mechanically ground wind turbine blades as filler in geopolymer composite / Kinga Pławecka, Jakub Przybyła, Kinga Korniejenko, Wei-Ting Lin, An Cheng, Michał Łach // Materials [Dokument ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [792400] Inżynieria materiałowa
[790000] Zagadnienia ogólne i międzydyscyplinarne nauk stosowanych oraz gałęzi gospodarki narodowej
Słowa kluczowe geopolymer, wind turbine blades, recycling
Abstrakt
This paper concerns the recycling of waste material from wind turbine blades. The aim of the research was to determine the possibility of using ground waste material derived from the exploited structures ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 3.748
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria materiałowa
inżynieria materiałowa
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/