Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47553)
    Książki (7459)
    Artykuły i czasopisma (21804)
    Materiały konferencyjne (22593)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kazior, Jan

Wpływ czynników technologicznych na właściwości spiekanych proszków Alumix 431D

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu Influence of technological parameters on the properties of sintered Alumix 431D powders
Tytuł źródła Metalurgia 2020
Redaktor źródła Sobczak, Jerzy, J.
Współtwórca źródła Komitet Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN [inst. sprawcza]
Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich [inst. sprawcza]
Miejsce wydania Gliwice
Wydawca Wydaw. Politechniki Śląskiej
Data wydania 2021
Język polski
Zakres stron 261-290
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 289-290
Bibliografia (liczba pozycji) 16
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISBN 978-83-63605-5-3
Uwagi Redaktor działu "Metalurgia Proszków" prof. J. Kazior
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Wpływ czynników technologicznych na właściwości spiekanych proszków Alumix 431D / Jan Kazior // W: Metalurgia 2020 / red. wyd. Jerzy J. Sobczak ; Komitet Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe stopowe proszki aluminium, prasowanie, środki poślizgowe, spiekanie, szczelność
Abstrakt
Stopowy proszek aluminium gatunku Alumix 431D wykorzystano w badaniach mających na celu opra-cowanie technologii wytwarzania spiekanych elementów dla układu klimatyzacyjnego stosowanego w prze-myśle ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Liczba arkuszy 1.25
Dyscyplina inżynieria materiałowa

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/