Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49507)
    Książki (7503)
    Artykuły i czasopisma (22687)
    Materiały konferencyjne (22342)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15032)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (13)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Długosz, Piotr; Bochniak, Włodzimierz; Ostachowski, Paweł; Molak, Rafał; Duarte Guigou, Martin; Hebda, Marek

The influence of conventional or KOBO extrusion process on the properties of AZ91 (MgAl9Zn1) alloy

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Materials
Numeracja Vol. 14, Iss. 21, Spec. Iss.
Data wydania 2021
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-15]
Liczba stron 15
Oznaczenia ref./art. 6543
Oznaczenie ilustracji il. (w tym kolor.)
Bibliografia (na str.) 13-15
Bibliografia (liczba pozycji) 66
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1996-1944
Uwagi Tyt. Spec. Iss.: Advanced Technologies for Sustainable Materials
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/ma14216543
Opis bibliograficzny
The influence of conventional or KOBO extrusion process on the properties of AZ91 (MgAl9Zn1) alloy / Piotr Długosz, Włodzimierz Bochniak, Paweł Ostachowski, Rafał Molak, Martin Duarte Guigou, Marek ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe magnesium alloys, KOBO method, superplasticity, microstructure, mechanical properties
Abstrakt
Designers’ efforts to use the lightest possible materials with very good mechanical properties mean that in recent years magnesium alloys have been increasingly used. It is well-known that the use of ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 3.748
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria materiałowa
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/