Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49507)
    Książki (7503)
    Artykuły i czasopisma (22687)
    Materiały konferencyjne (22342)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15032)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (13)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Thomas, Maciej; Kozik, Violetta; Bąk, Andrzej; Barbusiński, Krzysztof; Jazowiecka-Rakus, Joanna; Jampilek, Josef

Removal of heavy metal ions from wastewaters: an application of sodium trithiocarbonate and wastewater toxicity assessment

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Materials
Numeracja Vol. 14, Iss. 3, Spec. Iss.
Data wydania 2021
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-17]
Liczba stron 17
Oznaczenia ref./art. 655
Oznaczenie ilustracji tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 14-17
Bibliografia (liczba pozycji) 75
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1996-1944
Uwagi Special Issue: Heterogeneous Catalysts for Energy and Environmental Applications
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/ma14030655
Opis bibliograficzny
Removal of heavy metal ions from wastewaters: an application of sodium trithiocarbonate and wastewater toxicity assessment / Maciej Thomas, Violetta Kozik, Andrzej Bąk, Krzysztof Barbusiński, Joanna ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe galvanic wastewater, heavy metals, sodium trithiocarbonate, B. plicatilis, toxicity, central composite design, response surface methodology
Abstrakt
The synthesis and application of sodium trithiocarbonate (Na2CS3) for the treatment of real galvanic wastewater in order to remove heavy metals (Cu, Cd and Zn) was investigated. A Central Composite Design/Response ... więcej

punktacja i wskaźniki
Impact Factor 3.748
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Projekt spoza indeksu BPP Slovak Research and Development Agency (APVV-17-0318)
Slovak Grant Agency for Science (VEGA 1/0787/18)
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/