Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49532)
    Książki (7502)
    Artykuły i czasopisma (22703)
    Materiały konferencyjne (22338)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15033)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (14)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kobylarczyk, Justyna; Krupa, Michał; Kuśnierz-Krupa, Dominika; Hryniewicz, Małgorzata

Adaptation of the selected monuments in Jarosław in Poland to the contemporary requirements

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Wariant tytułu Pristosuvannâ okremih pam'âtok m. Âroslav (Respublìka Polʹŝa) do sučasnih vimog
Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła Pristosuvannâ pam'âtok kulʹturnoï spadŝini do sučasnogo vikoristannâ z metoû ïh zberežennâ : Materìali Mìžnarodnoï Naukovo-Praktičnoï Konferencìï (Kiïv, 21-22 žovtnâ 2021 r.)
Adaptation of cultural heritage monuments to modern use to preserve them : Proceedings of the International Scientific and Practical Conference (Kyiv, Oct. 21-22, 2021)
Autor źródła Mìnìsterstvo Kulʹturi Ta ìnformacìjnoï Polìtiki Ukraïni
Miejsce wydania Kiїv
Wydawca Vidavnictvo «Fenìks»

Wydawnictwo według MEiN Видавництво «Фенікс»
Data wydania 2021
Język angielski
Zakres stron 41-47
Oznaczenia ref./art. УДК 719.025.3/.4(438)
Oznaczenie ilustracji fot., rys.
Bibliografia (na str.) 46-47
Bibliografia (liczba pozycji) 17
Oznaczenie streszczenia Streszcz. ang., ukr.
ISBN 978-966-136-854-4
Nazwa konferencji International Scientific and Practical Conference: Adaptation of cultural heritage monuments to modern use to preserve them (ICCROM 2021)
Miejsce konferencji Kijów
Data konferencji 21-22.10.2021
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Adaptation of the selected monuments in Jarosław in Poland to the contemporary requirements / Justyna Kobylarczyk, Michał Krupa, Dominika Kuśnierz-Krupa, Małgorzata Hryniewicz // W: Pristosuvannâ ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe Jarosław, adaptation of selected monuments, protection, cultural heritage
Abstrakt
This article discusses three monuments of the cultural heritage located in the historic town of Jarosław situated in the Eastern Poland. The historic cellars, a former synagogue and the town park are ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 5
Dyscyplina architektura i urbanistyka
architektura i urbanistyka
architektura i urbanistyka
architektura i urbanistyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/