Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47387)
    Książki (7481)
    Artykuły i czasopisma (21719)
    Materiały konferencyjne (22661)
    Rozprawy doktorskie (1197)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (114)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Thomas, Maciej; Białecka, Barbara; Zdebik, Dariusz

Źródła jonów miedzi i wybrane sposoby ich usuwania ze ścieków pochodzących z produkcji płytek drukowanych

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Sources of copper ions and selected methods of their removal from wastewater from the printed circuits board production
Seria/Czasopismo Inżynieria Ekologiczna = Ecological Engineering
Numeracja Iss. 37
Data wydania 2014
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 31-49
Oznaczenie ilustracji schem., tab.
Bibliografia (na str.) 47-49
Bibliografia (liczba pozycji) 44
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 2081-139X
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.12912/2081139X.15
Opis bibliograficzny
Źródła jonów miedzi i wybrane sposoby ich usuwania ze ścieków pochodzących z produkcji płytek drukowanych / Maciej Thomas, Barbara Białecka, Dariusz Zdebik // Inżynieria Ekologiczna = Ecological ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe toxicology of copper compounds, complex compounds, printed circuit boards production, wastewater treatment, the precipitation of copper ions

toksykologia związków miedzi, związki kompleksowe, produkcja płytek drukowanych, oczyszczanie ścieków, strącanie jonów miedzi
Abstrakt
This paper presents the issues related to the presence and removal of copper compounds from industrial effluents with including wastewater from plants involved in the production of printed circuit boards. ... więcej

W artykule przedstawiono problematykę związaną z obecnością i usuwaniem związków miedzi ze ścieków przemysłowych z uwzględnieniem specyfiki ścieków pochodzących z zakładów zajmujących ... więcej

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/