Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47387)
    Książki (7481)
    Artykuły i czasopisma (21719)
    Materiały konferencyjne (22661)
    Rozprawy doktorskie (1197)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (114)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Thomas, Maciej; Białecka, Barbara; Zdebik, Dariusz

Zastosowanie koagulantów zawierających żelazo dwu- i trójwartościowe do wspomagania wytrącania związków organicznych oraz skompleksowanych jonów miedzi i cyny ze ścieków przemysłowych

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Evaluation of application of coagulants containing divalent and trivalent iron to enhance removal of organic compounds and complexed copper and tin ions from industrial effluents
Seria/Czasopismo Inżynieria Ekologiczna = Ecological Engineering
Numeracja Vol. 38
Data wydania 2014
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 167-180
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 179-180
Bibliografia (liczba pozycji) 28
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 2081-139X
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.12912/2081139X.43
Opis bibliograficzny
Zastosowanie koagulantów zawierających żelazo dwu- i trójwartościowe do wspomagania wytrącania związków organicznych oraz skompleksowanych jonów miedzi i cyny ze ścieków przemysłowych / Maciej ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe produkcja płytek drukowanych, oczyszczanie ścieków, związki kompleksowe, strącanie jonów miedzi i cyny

printed circuits board production, wastewater treatment, complex compounds, removal of copper and tin ions
Abstrakt
The article presents the issues concerning physical and chemical parameters of raw sewage from the production of printed circuit boards and the composition of the bath used technology in terms of meeting ... więcej

W artykule przedstawiono problematykę dotyczącą parametrów fizyko-chemicznych ścieków surowych pochodzących z produkcji płytek drukowanych. Omówiono skład stosowanych kąpieli technologicznych ... więcej

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/