Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47553)
    Książki (7459)
    Artykuły i czasopisma (21804)
    Materiały konferencyjne (22593)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Bogdanowska, Monika

O tynkach doby międzywojennego modernizmu. Techniki, technologie i problemy ochrony

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł równoległy On plasterwork in interwar period. Techniques, technologies and protection issues
Tytuł źródła Studia nad architekturą i urbanistyką Polski międzywojennej. T. 6, Planowanie, budowanie i ulepszanie Wielkiego Krakowa w odrodzonym państwie
Redaktor źródła Motak, Maciej
Współtwórca źródła A. Zachariasz [red. prow.]
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki [inst. sprawcza]
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Wydaw. PK
Data wydania 2021
Język polski
Seria/Czasopismo Architektura i Urbanistyka
Typ nośnika online
Zakres stron 81-118
Oznaczenie ilustracji fot.
Bibliografia (na str.) 116-118
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
ISBN 978-83-66531-87-1
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
O tynkach doby międzywojennego modernizmu. Techniki, technologie i problemy ochrony = On plasterwork in interwar period. Techniques, technologies and protection issues / Monika Bogdanowska // W: Studia ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe architektura, modernizm, tynk gotowy, tynk szlachetny

architecture, Modernism, ready-made plaster mixes, plasterwork, stucco
Abstrakt
W artykule omówiono technikę elewacyjnych tynków szlachetnych stosowanych w architekturze doby międzywojennego modernizmu tak w Europie, jak i w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa. Tematyka ... więcej

This paper discusses plasterwork techniques based on ready-made mixes that gained popularity during the interwar period in the Modernist architecture of Europe and Poland, while special attention is given ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/