Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48133)
    Książki (7375)
    Artykuły i czasopisma (22113)
    Materiały konferencyjne (22555)
    Rozprawy doktorskie (1219)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (134)
Inne bazy bibliograficzne (14978)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7735)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Zima, Krzysztof; Mitera-Kiełbasa, Ewelina

Employer’s information requirements: a case study implementation of BIM on the example of selected construction projects in Poland

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Applied Sciences
Numeracja Vol. 11, Iss. 22, Spec. Iss.
Data wydania 2021
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-14]
Liczba stron 14
Oznaczenia ref./art. 10587
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab.
Bibliografia (na str.) 12-14
Bibliografia (liczba pozycji) 55
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 2076-3417
Uwagi Special Issue: Modern Technologies and Methods in Architecture and Civil Engineering
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/app112210587
Opis bibliograficzny
Employer’s information requirements: a case study implementation of BIM on the example of selected construction projects in Poland / Krzysztof Zima, Ewelina Mitera-Kiełbasa // Applied Sciences [Dokument ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe BIM, EIR employer’s information requirements, CDE common data environment
Abstrakt
Case studies available in the literature clearly point to the numerous benefits of BIM (Building Information Modeling), in addition to the barriers that participants of such projects may face. This paper ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Impact Factor 2.838
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport
inżynieria lądowa i transport
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/