Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Sienkiewicz, Anna; Czub, Piotr

Rheological analysis of the synthesis of high-molecular-weight epoxy resins from modified soybean oil and bisphenol A or BPA-based epoxy resins

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Materials
Numeracja Vol. 14, Iss. 22
Data wydania 2021
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-19]
Liczba stron 19
Oznaczenia ref./art. 6770
Oznaczenie ilustracji fot., rys., wykr.
Bibliografia (na str.) 18-19
Bibliografia (liczba pozycji) 53
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1996-1944
Uwagi Section: Polymeric Materials
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/ma14226770
Opis bibliograficzny
Rheological analysis of the synthesis of high-molecular-weight epoxy resins from modified soybean Oil and bisphenol A or BPA-based epoxy resins / Anna Sienkiewicz, Piotr Czub // Materials [Dokument elektroniczny]. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe modified soybean oil, vegetable oil modification, epoxy resin, epoxy fusion process, gelation, curing
Abstrakt
The research undertaken in this work is one of the examples of the engineering of modern polymer materials. This manuscript presents studies on the gelation process which might occur during the synthesis ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 3.748
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria chemiczna
inżynieria chemiczna
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/