Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47387)
    Książki (7481)
    Artykuły i czasopisma (21719)
    Materiały konferencyjne (22663)
    Rozprawy doktorskie (1197)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (114)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Bauer, Marek; Kisielewski, Piotr

Analiza czasu trwania pieszych etapów podróży różnymi środkami transportu

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu Analysis of the duration of pedestrian travel stages by different modes of transport
Tytuł źródła Horyzont 2050. Lepszy transport & lepsze miasto
Redaktor źródła Krych, Andrzej; Rychlewski, Jeremi
Miejsce wydania Poznań
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Poznaniu
Data wydania 2021
Język polski
Seria/Czasopismo Annały Inżynierii Ruchu i Planowania Transportu
Numer w serii T. 4 (XIII)
Zakres stron 195-210
Oznaczenie ilustracji tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 207-209
Bibliografia (liczba pozycji) 24
Oznaczenie streszczenia Streszcz., pol., ang.
ISBN 978-83-960628-0-2
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Analiza czasu trwania pieszych etapów podróży różnymi środkami transportu / Marek Bauer, Piotr Kisielewski // W: Horyzont 2050. Lepszy transport & lepsze miasto / red. Andrzej Krych, Jeremi Rychlewski. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe czas podróży, dojście piesze, wybór środka transportu

travel time, walking distance, transport mode
Abstrakt
W referacie przedstawiono analizę porównawczą czasu trwania pieszych etapów podróży odbywanych samochodem osobowym, transportem zbiorowym oraz rowerem na tle całkowitych czasów podróży tymi środkami ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 5
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport
inżynieria lądowa i transport

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/