Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47541)
    Książki (7462)
    Artykuły i czasopisma (21800)
    Materiały konferencyjne (22603)
    Rozprawy doktorskie (1202)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Zawadzińska, Karolina; Ríos-Gutiérrez, Mar; Kula, Karolina; Woliński, Przemysław; Mirosław, Barbara; Krawczyk, Tomasz; Jasiński, Radomir

The participation of 3,3,3-trichloro-1-nitroprop-1-ene in the [3+2] cycloaddition reaction with selected nitrile N-oxides in the light of the experimental and MEDT quantum chemical study

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Molecules
Numeracja Vol. 26, Iss. 22, Spec. Iss.
Data wydania 2021
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-19]
Liczba stron 19
Oznaczenia ref./art. 6774
Oznaczenie ilustracji schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 15-19
Bibliografia (liczba pozycji) 90
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1420-3049
Uwagi Special Issue: Huisgen 3+n Dipolar Cycloaddition Reactions: An Accessible and Useful Tool in Modern Organic and Heterocycle Synthesis
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/molecules26226774
Opis bibliograficzny
The participation of 3,3,3-trichloro-1-nitroprop-1-ene in the [3+2] cycloaddition reaction with selected nitrile N-oxides in the light of the experimental and MEDT quantum chemical study / Karolina Zawadzińska, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe [3+2] cycloaddition, nitrile oxides, nitroalkenes, reactivity, molecular mechanism, molecular electron density theory
Abstrakt
The regioselective zw-type [3 + 2] cycloaddition (32CA) reactions of a series of aryl-substituted nitrile N-oxides (NOs) with trichloronitropropene (TNP) have been both experimentally and theoretically ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 4.411
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria chemiczna
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Projekt POPW.01.03.00-06-009/11-00 (Wyposażenie laboratoriów Wydziałów Biologii i Biotechnologii, Matematyki, Fizyki i Informatyki oraz Wydziału Chemii pod kątem badań substancji o aktywności biologicznej i próbek środowiskowych)
Projekt spoza indeksu BPP the Spanish Government, project PID2019-110776GB-I00 (AEI/FEDER, UE)
the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No. 846181
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/