Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49477)
    Książki (7504)
    Artykuły i czasopisma (22671)
    Materiały konferencyjne (22332)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15031)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (12)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Zych, Teresa; Najduchowska, Marzena; Rewera, Bartosz

Wpływ rodzaju włókien na właściwości wytrzymałościowe oraz trwałościowe betonu posadzkowego

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Tytuł równoległy Influence of the type of fibres on strength and durability properties of floor concrete
Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła Monografie Technologii Betonu : XI Konferencja Dni Betonu, Wisła 11-13 października 2021
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Stowarzyszenie Producentów Cementu
Wydawnictwo według MEiN Stowarzyszenie Producentów Cementu
Data wydania 2021
Język polski
Zakres stron 419-439
Oznaczenie ilustracji fot., schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 438-439
Bibliografia (liczba pozycji) 37
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISBN 978-83-61331-41-4
Uwagi Data wyd. wg daty konf.
Nazwa konferencji XI Konferencja Dni Betonu : Tradycja i Nowoczesność
Miejsce konferencji Wisła
Data konferencji 11-13.10.2021
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Wpływ rodzaju włókien na właściwości wytrzymałościowe oraz trwałościowe betonu posadzkowego = Influence of the type of fibres on strength and durability properties of floor concrete / Teresa ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe włókna stalowe, włókna poliolefinowe, wytrzymałość równoważna na rozciąganie przy zginaniu, wytrzymałość resztkowa na rozciąganie przy zginaniu, odporność na pękanie, karbonatyzacja, ścieralność, fibrobeton, beton posadzkowy
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości wytrzymałościowych oraz trwałościowych fibrobetonów posadzkowych na cemencie CEM III, zróżnicowanych rodzajem włókien (stalowe, poliolefinowe) ... więcej

The paper presents the test results of the strength and durability properties of floor concretes with CEM III, different types of fibres (steel, polyolefin) and aggregate (gravel 2/8 and 8/16 mm, dolomite ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 5
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Kolekcja
Materiały konferencyjne w książce
Materiały konferencyjne /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/