Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47530)
    Książki (7463)
    Artykuły i czasopisma (21795)
    Materiały konferencyjne (22602)
    Rozprawy doktorskie (1201)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kozłowski, Tomasz

Architecture must be a myth

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł równoległy Architektura musi być mitem
Tytuł źródła Defining the architectural space – the myths of architecture. Vol. 1
Definiowanie przestrzeni architektonicznej – mity architektury
Redaktor źródła Kozłowski, Tomasz
Miejsce wydania Wrocław
Wydawca Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe
Data wydania 2021
Język angielski
Zakres stron 39-47
Oznaczenie ilustracji fot.
Bibliografia (na str.) 47
Bibliografia (liczba pozycji) 9
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISBN 978-83-7977-664-1
DOI 10.23817/2021.defarch.1-4
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Architecture must be a myth = Architektura musi być mitem / Tomasz Kozłowski // W: Defining the architectural space – the myths of architecture. Vol. 1 = Definiowanie przestrzeni architektonicznej ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe architecture, avant-garde, novelty, myth, beauty

architektura, awangarda, nowość, mit, piękno
Abstrakt
Myths have always seemed helpful to architects in their attempts to explain the form of buildings. They have also made it easier for the recipient to understand architecture. Imitating the early twentieth-century ... więcej

Mity zawsze wydawały się pomocne architektom przy ich próbach wytłumaczenia formy budynków. Ułatwiały także odbiorcy zrozumienie architektury. Architekci, naśladując twórców awangardy z początku ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Dyscyplina architektura i urbanistyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/