Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49507)
    Książki (7503)
    Artykuły i czasopisma (22687)
    Materiały konferencyjne (22342)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15032)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (13)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Xu, Yue; Ahmad, Waqas; Ahmad, Ayaz; Ostrowski, Krzysztof Adam; Dudek, Marta; Aslam, Fahid; Joyklad, Panuwat

Computation of high-performance concrete compressive strength using standalone and ensembled machine learning techniques

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Materials
Numeracja Vol. 14, Iss. 22, Spec. Iss.
Data wydania 2021
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-16]
Liczba stron 16
Oznaczenia ref./art. 7034
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 15-16
Bibliografia (liczba pozycji) 46
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1996-1944
Uwagi Special Issue: Emerging Construction Materials for Sustainable Infrastructure
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/ma14227034
Opis bibliograficzny
Computation of high-performance concrete compressive strength using standalone and ensembled machine learning techniques / Yue Xu, Waqas Ahmad, Ayaz Ahmad, Krzysztof Adam Ostrowski, Marta Dudek, Fahid ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe support vector regression, AdaBoost, random forest, machine learning, high-performance concrete
Abstrakt
The current trend in modern research revolves around novel techniques that can predict the characteristics of materials without consuming time, effort, and experimental costs. The adaptation of machine ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 3.748
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/